تبلیغات
دروس سال دوم راهنمایی - نمونه سوالات جغرافی
 
دروس سال دوم راهنمایی
وبلاگ كمك درسی ودانلود انیمیشن و....

{نمونه سؤالات جغرافیا( تشریحی )}

 

{دروس 1تا3 } { آقای گلی پور } 

1- ناهمواری های آسیا را بنویسید

1- فلات ها ؛ شامل فلات های بلند با ارتفاع زیاد و فلات های کم ارتفاع قدیمی

2- سرزمین های پهناور و پست جلگه ای در شمال و جنوب آسیا

 3- سرزمین های دارای کوه های آتشفشانی

2- به طور کامل دلتا را توضیح دهید

رود ها آبرفت ها را در دهانه خود ، یعنی جایی که به دریا می ریزند ، انباشته می کنند از انباشته شدن آبرفت ها در دهانه رود ها ، دلتاهای پهناور (سرزمین های مثلّث شکل ) به وجود می آید با انباشته شدن دائمی آبرفت ها ، دلتا ها پیوسته توسعه می یابند ، در آب دریا پیش می روند و جاهای مناسبی برای کشاورزی به وجود می آورند وجود این دلتا ها در زمین های بسار هموار ممکن است خطر بروز سیلاب را افزایش دهد 

3- آسیا در کجا از آمریکای شمالی ، آفریقا و اروپا جدا می شود ؟

1- تنگه ی برینگ ( آمریکای شمالی )

2- کانال سوئز ( آفریقا )

3- کوه های اورال ( اروپا )

4-قارّه های زمین را از بزرگ به کوچک  با درصدشان بنویسید

1-آسیا 29%

2-آمریکا 28%

 3-آفریقا 20%

 4-قطب جنوب 10%

  5-اروپا 7%

 6-استرالیا و اقیانوسیه 6%

نویسنده: یوسف رستمی

سری دوم

          { نمونه سولات جغرافیا تشریحی } { دروس 3 تا 6 } { آقای گلی پور } 

1- به طور کلّی در آسیا چند منطقه از نظر دما وجود دارد ؟ 3 منطقه 1- سرزمین های مجاور قطب شمای و سیبری 2- سرزمین های جنوبی 3- بخشهای داخلی

2- چه قسمت هایی از آسیا جزء آسیای خشک محسوب میشوند ؟ چرا ؟ بیش تر آسیای مرکزی ، بخشی ار نواحی غربی و جنوب غربی آسیا شامل شبه جزیره ی عربستان ، نواحی داخلی فلات آناتولی و فلات ایران از نواحی خشک آسیا محسوب می شوند . چون برخی از این سرزمین ها یا از دریا دورند یا کوه های بلند مانع ورود بادهای مرطوب به داخل آنها می شود .

3- پوشش گیاهی تندرا و استپ بیبانی را توضیح دهید .

توندرا = در مجاورت مدار قطبی ، زمین ها به شدّت یخ زده اند . در تابستان که برف های سطحی کوی ذوب می شود ، خزه و گلسنگ و گیاهان کوتاه قد میرویند .

استپ بیابانی = بیابان ها خشک ترین نواحی دنیا هستند . در برخی از آنها استپ یا گیاهان خاردار با فاصله از هم روییده اند .

4- سرشماری چیست و آمارگیر کیست ؟ به اندازه گرفتن تعداد افراد یک جامعه سرشماری و به کسانی که جمعیّت را سرشماری میکنند ، آمارگیر می گویند .     

 


 
 
بالای صفحه